Процедури

Процедура № 4428 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 29.06.2020
Втора дата
Начална цена 28,471.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2023-1 /под.197б,197д,197к/”,

Данни за дървесината

Обект/и № 2023-1
Дървесен вид дб,цр
Едра 106.91 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 49.78 куб.м.
Всичко 156.69 куб.м.