slide

Документи | ДЛС Граматиково

ГОД. ПЛАН ДЪРВЕСИНА 2024
Файл
Добавен
15.11.2023 / ДЛС Граматиково
ГОДИШЕН ПЛАН
Файл
Добавен
18.07.2023 / ДЛС Граматиково
Обявление за търговци, отговарящи на условията на чл.115 от ЗГ
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Граматиково
Обявление за търговци по чл.115 от ЗГ за добив на дървесина и продажба на дървесина от склад
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДЛС Граматиково
годишен план за ползване на дървесина 2022
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДЛС Граматиково
Обявление за предоставяне на дървесина във връзка с изискванията на чл.115 от ЗГ
Файл
Добавен
19.11.2019 / ДЛС Граматиково
обявление за предоставяне на ползване на дървесина на търговци по смисъла на чл.38 от Наредбата за 2018год.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Граматиково
Указания за провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017год.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДЛС Граматиково