Документи

Обявление за предоставяне на дървесина във връзка с изискванията на чл.115 от ЗГ
Файл
Добавен
19.11.2019 / ДЛС Граматиково
обявление за предоставяне на ползване на дървесина на търговци по смисъла на чл.38 от Наредбата за 2018год.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Граматиково
Указания за провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017год.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДЛС Граматиково