slide

Процедури | ДЛС Граматиково

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7004 ДЛС Граматиково 07.05.2024 бб,чб,здгл,избк,изгр,цр,гбр,трп 2429 Процедури за добив на дървесина 24,882.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6988 ДЛС Граматиково 11.03.2024 БЛ,ИЗГР 2 от пак. 2422-6 и пак.2419-4 Процедури за продажба на дървесина 18,696.85 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6974 ДЛС Граматиково 23.02.2024 бл ОБЕКТ №1 Процедури за продажба на дървесина 29,206.35 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6938 ДЛС Граматиково 05.02.2024 цр,избк,изгр,гбр,бл,вмтб,трп,мжд 2427,2428 Процедури за добив на дървесина 63,008.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6858 ДЛС Граматиково 15.12.2023 изгр,избк,бл,цр,трп,гбр,чб 2401,2411,2415, 2420,2421,2422,2426 Процедури за добив на дървесина 299,861.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6856 ДЛС Граматиково 08.12.2023 бл,цр,избк,кгбр,трп,изгр,гбр,чб,мжд,бб,здгл 2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2412,2413,2414,2417,2418, 2419, 2423,2424,2425 Процедури за добив на дървесина 708,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6784 ДЛС Граматиково 25.08.2023 дб обект 14 Процедури за продажба на дървесина 32,910.27 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6782 на ДЛС Граматиково от 18.08.2023 е прекратена!
6782 ДЛС Граматиково 18.08.2023 дб ОБЕКТ №14 Процедури за продажба на дървесина 32,910.27 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6737 ДЛС Граматиково 20.07.2023 избк,изгр,трп,здгл,цр,бб 2331 Процедури за добив на дървесина 43,463.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6702 ДЛС Граматиково 26.05.2023 дб Обект №4 /2324-3/, под.184к, 184и Процедури за продажба на дървесина 60,582.88 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6635 ДЛС Граматиково 31.03.2023 чб,бб,бл,избк,мжд,тпр 2330 Процедури за добив на дървесина 14,335.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6602 ДЛС Граматиково 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6564 ДЛС Граматиково 01.02.2023 2311 Открита процедура 37,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6386 ДЛС Граматиково 06.12.2022 чб,пб, бл,изгр,цр,бк,мжд,гбр,кгбр,трп 2304,2305,2306,2308,2314,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325 и 2326 Процедури за добив на дървесина 573,118.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6385 ДЛС Граматиково 06.12.2022 бл,изгр,цр,бк,гбр,трп 2311 Процедури за добив на дървесина 41,615.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6383 ДЛС Граматиково 06.12.2022 чб,бб,здгл,бл,изгр,цр,бк,трп,мжд,гбр,кгбр 2301,2302,2303,2307,2309,2310,2312,2313,2315,2316,2317 и 2318 Процедури за добив на дървесина 346,981.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6356 на ДЛС Граматиково от 25.10.2022 е прекратена!
6356 ДЛС Граматиково 25.10.2022 цр 18 Процедури за продажба на дървесина 2,855.16 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6355 ДЛС Граматиково 25.10.2022 дб 17 Процедури за продажба на дървесина 18,600.57 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6354 ДЛС Граматиково 25.10.2022 дб 16 Процедури за продажба на дървесина 9,906.48 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6077 ДЛС Граматиково 14.04.2022 бл,изгр,цр,гбр,избк,чб,бб,кгбр,мжд,срлп,трп ОБЕКТИ №№2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234 Процедури за добив на дървесина 209,786.00 лв. без ДДС Профил на купувача