slide

Гoрска сертификация

Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Граматиково.
Файл
Добавен
07.06.2022 / ДЛС Граматиково
ГОД. ПРОГРАМА ОБУЧЕНИЕ.
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
ДОКЛАД П-П 9.
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
ДОКЛАД ОС МИН. ИВ
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
АНАЛИЗ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ 2022Г
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
РЕЗЮМЕ 8.5.1.
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
РЕЗЮМЕ 8.4.1.
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
ПРЕДВИДЕНИ МЕРОПР. 2022Г
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
МОНИТОРИНГ СОЦИAЛНА СРЕДА
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
ДОКЛАД ПЪТИЩА
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
ДОКЛАД ЗБУТ
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
МОНИТОРИНГ ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
МОНИТОРИНГ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
Резюме 8,3,1
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
Резюме индикатор 8.3.1
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Доклад за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи растителни видове
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Доклад за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи ендемични видове
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Доклад безопасност и здраве
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Доклад ремонт пътища
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Мониторинг социална среда
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково