Процедури

Процедура № 4620 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 10.09.2020
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на движими вещи – частна държавна собственост на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО при ЮИДП ДП – Сливен

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.