Процедури

Процедура № 4142 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 03.04.2020
Втора дата
Начална цена 13,440.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Продажба на добита дървесита в обект №2006-3 на територията на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № №2006-3
Дървесен вид дб
Едра 54.36 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 11.74 куб.м.
Всичко 66.1 куб.м.