Процедури

Процедура № 3518 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 28.11.2019
Втора дата
Начална цена 8,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Доставка чрез покупка на плодове за срок от 12 месеца /доставка на 23 тона тикви за захранване на дивеча/

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.