Процедури

Процедура № 3039 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 10.06.2019
Втора дата
Начална цена 61,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Предмет „Доставка чрез закупуване на 170т. царевица на зърно”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.