Процедури

Процедура № 4158 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 21.04.2020
Втора дата
Начална цена 23,276.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2020, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № 2020
Дървесен вид дб,бк,цр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 45 куб.м.
Технологична 484 куб.м.
За огрев 483 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1012 куб.м.