Процедури

Процедура № 4157 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 21.04.2020
Втора дата
Начална цена 23,623.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2019, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № 2019
Дървесен вид чб, здгл, бб,бл
Едра 97 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 886 куб.м.
За огрев 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1006 куб.м.