Процедура № 6974 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 23.02.2024 29,206.35 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача ДОГОВАРЯНЕ
Предмет ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за ОБЕКТ №1, под.2422-2, отд.316г ; под 2419-2, отд.122б

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ОБЕКТ №1 бл 98.17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.19 куб.м. 114.19 куб.м.