slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
360 ДЛС Граматиково Доставка на 80 тона царевица на зърно за нуждите на ТП"ДЛС Граматиково" 03.02.2016


329 ДЛС Граматиково „Извършване на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите в ТП”Държавно ловно стопанство Граматиково” 20.11.2015

259 ДЛС Граматиково „Избор на изпълнител за извършване на периодични и годишни технически прегледи на МПС от автомобилния парк на ТП”ДЛС Граматиково” 31.08.2015206 ДЛС Граматиково „Изработка на закрита част/къщички/ на 4 броя Високо закрито чакало” ДЛС Граматиково 08.07.2015
176 ДЛС Граматиково Информация плащания ТП ДЛС Граматиково 09.06.2015
84 ДЛС Граматиково Информация по чл.44 ал.10 ДЛС ГРАМАТИКОВО 27.03.2015
42 ДЛС Граматиково "Оборудване на противопожарни депа"-ДЛС Граматиково 23.12.201436 ДЛС Граматиково Доставка на 150 тона царевица на зърно за нуждите на ТП"ДЛС Граматиково" 11.12.2014
25 ДЛС Граматиково „Извършване на задължителни периодични медицински прегледи и изсл. на работниците и служителите в ТП"ДЛС Граматиково", предвидени в Прил. № 5 на Наредба №3 /28. 02. 1987год. за задъл. предварителни и периодични медицински прегледи на работници 03.12.2014