Процедура № 6564 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 01.02.2023 37,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача открит конкурс
Предмет „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временен склад до адрес на краен потребител в ТП „ДЛС Граматиково“ обект 2311

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2311 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1850 куб.м.