Процедури

Процедура № 4148 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 13.04.2020
Втора дата
Начална цена 43,696.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата пряко договаряне
Предмет „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2005, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № №2005
Дървесен вид дб,цр,бк,гбр
Едра 441 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 63 куб.м.
Технологична 642 куб.м.
За огрев 512 куб.м.
ОЗМ 126 куб.м.
Всичко 1793 куб.м.