Процедури

Процедура № 4122 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 27.03.2020
Втора дата
Начална цена 31,542.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Продажба на добита дървесина 2006-2,2007-1

Данни за дървесината

Обект/и № №2006-2, №2007-1
Дървесен вид дб
Едра 121.03 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 42.23 куб.м.
Всичко 163.26 куб.м.