Процедури

Процедура № 428 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 22.12.2016
Втора дата
Начална цена 56,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита
Предмет „Доставка чрез покупка на 160т. фураж- царевица на зърно за нуждите на ТП „ДЛС Граматиково”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.