Процедури

Процедура № 4137 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 03.04.2020
Втора дата
Начална цена 36,711.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата пряко договаряне
Предмет „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2018, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № 2018
Дървесен вид чб,здгл,дб,бк,трп,гбр,цр,бб
Едра 42 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 132 куб.м.
Технологична 798 куб.м.
За огрев 609 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1587 куб.м.