Процедури

Процедура № 3183 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 21.06.2019
Втора дата
Начална цена 15,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет „Изработка, доставка и монтаж на 2 броя високо закрито чакало с основа и 1 брой високо закрито чакало без основа”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.