Процедури

Процедура № 2440 на ДЛС Граматиково

Процедура № 2440 на ДЛС Граматиково от 14.11.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 14.11.2018
Втора дата
Начална цена 4,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Доставка чрез покупка на 20т. сочен фураж- тикви за нуждите на ТП „ДЛС Граматиково”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.