slide

Процедури | ДЛС Граматиково

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4432 ДЛС Граматиково 02.07.2020 Публично състезание 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4428 ДЛС Граматиково 29.06.2020 дб,цр 2023-1 Процедури за продажба на дървесина 28,471.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4427 ДЛС Граматиково 10.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,002.88 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4375 ДЛС Граматиково 15.06.2020 бл,здб,цр,бк,кгбр 2003 Договаряне 50,947.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4374 ДЛС Граматиково 18.06.2020 дб,цр Обекти № 2005-4 /под.121л/,№2005-5 /под.121е/, №2021-2 /под.195н/, №2121-2” Процедури за продажба на дървесина 27,753.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4354 ДЛС Граматиково 10.06.2020 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4315 ДЛС Граматиково 18.05.2020 дб,цр обект №2 /2005-3, 2006-5, 2007-3, 2021-1/ Договаряне 71,700.30 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4283 ДЛС Граматиково 18.05.2020 бл,здб,цр №2023 Процедури за добив на дървесина 20,658.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4238 ДЛС Граматиково 21.05.2020 Публично състезание 6,520.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4234 ДЛС Граматиково 11.05.2020 чб,здгл,бб,бл,здб,цр,бк,трп,гбр,мжд,ак,дб 2022 Договаряне 50,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4199 ДЛС Граматиково 24.04.2020 дб 2005-1 Договаряне 13,038.90 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4175 ДЛС Граматиково 27.04.2020 чб,бб,дб,цр,бк 2021 Договаряне 32,004.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4158 ДЛС Граматиково 21.04.2020 дб,бк,цр 2020 Договаряне 23,276.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4157 ДЛС Граматиково 21.04.2020 чб, здгл, бб,бл 2019 Договаряне 23,623.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4148 ДЛС Граматиково 13.04.2020 дб,цр,бк,гбр №2005 Договаряне 43,696.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4142 ДЛС Граматиково 03.04.2020 дб №2006-3 Договаряне 13,440.40 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4137 ДЛС Граматиково 03.04.2020 чб,здгл,дб,бк,трп,гбр,цр,бб 2018 Договаряне 36,711.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4122 ДЛС Граматиково 27.03.2020 дб №2006-2, №2007-1 Договаряне 31,542.50 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4021 ДЛС Граматиково 18.03.2020 блг, зд, цр, бк, гбр,трп №2005 и №2008 Процедури за добив на дървесина 71,859.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3994 ДЛС Граматиково 28.02.2020 ДБ,ЦР №2007-2, №2007-3 Процедури за продажба на дървесина 32,673.25 лв. без ДДС Профил на купувача