slide

Процедури | ДЛС Граматиково

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5038 ДЛС Граматиково 09.02.2021 дб 2105-1 Процедури за продажба на дървесина 17,985.50 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5003 ДЛС Граматиково 26.01.2021 дб,здгл,чб,бк,гбр,бл,цр 2111-1,2112-1,2113-1 Процедури за продажба на дървесина 185,652.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5002 ДЛС Граматиково 26.01.2021 здб,здгл,чб,бк,гбр,бл,цр 2111,2112,2113 Процедури за добив на дървесина 59,088.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4995 ДЛС Граматиково 21.01.2021 дб №2107-1 Процедури за продажба на дървесина 46,567.85 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4933 ДЛС Граматиково 08.12.2020 дб,цр,бк,гбр,мжд,трп обекти №2104,2108 Продажба на стояща дървесина на корен 139,941.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4854 ДЛС Граматиково 04.12.2020 дб,цр,бк,гбр,мжд,здгл Обекти №№ 2103-1, 2105-1, 2107-1, 2109-1 Процедури за продажба на дървесина 354,915.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4831 ДЛС Граматиково 30.11.2020 дб,цр,гбр,мжд,бк,трп №2101,2104,2108 Продажба на стояща дървесина на корен 376,704.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4829 ДЛС Граматиково 30.11.2020 здгл,бб,чб,дб,цр,бк,гбр,мжд,трп №2102,2110 Продажба на стояща дървесина на корен 158,474.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4823 ДЛС Граматиково 30.11.2020 бл,здб,цр,бк,трп,гбр,мжд,ак ОБЕКТИ №2103,2105,2106,2107,2109 Процедури за добив на дървесина 114,197.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4777 ДЛС Граматиково 06.11.2020 дб №3 /2007-12/ Процедури за продажба на дървесина 14,614.90 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4667 ДЛС Граматиково 25.09.2020 дб Обект №3 /2008-16, 2003-1/ Процедури за продажба на дървесина 16,415.20 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4664 ДЛС Граматиково 05.10.2020 чб,дб,бк 2026 Продажба на стояща дървесина на корен 47,108.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4620 ДЛС Граматиково 10.09.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4554 ДЛС Граматиково 06.08.2020 чб,трп,здб,бк,гбр,мжд,бл,цр №2025 Процедури за добив на дървесина 57,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4542 ДЛС Граматиково 12.08.2020 дб обект № 2005-16 Процедури за продажба на дървесина 25,533.60 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4495 ДЛС Граматиково 21.07.2020 чб,здгл,бб,дб,цр,бк обект №2008 Процедури за добив на дървесина 28,303.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4478 ДЛС Граматиково 10.07.2020 бл,здб,цр,бк Обект №2024 Процедури за добив на дървесина 28,957.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4465 ДЛС Граматиково 14.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4432 ДЛС Граматиково 02.07.2020 Публично състезание 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4428 ДЛС Граматиково 29.06.2020 дб,цр 2023-1 Процедури за продажба на дървесина 28,471.20 лв. без ДДС Профил на купувача