Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4283 ДЛС Граматиково 18.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
91 куб.м. 1 куб.м. 113 куб.м. 339 куб.м. 267 куб.м. 62 куб.м. 873 куб.м.
бл,здб,цр
№2023 Процедури за добив на дървесина 20,658.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2023, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4238 ДЛС Граматиково 21.05.2020 Публично състезание 6,520.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Годишен одит за съответствие на въведените стандарти на FSC за управление на горски територии за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4234 ДЛС Граматиково 11.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
134 куб.м. 137 куб.м. 170 куб.м. 912 куб.м. 657 куб.м. 152 куб.м. 2162 куб.м.
чб,здгл,бб,бл,здб,цр,бк,трп,гбр,мжд,ак,дб
2022 Договаряне 50,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2022, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4199 ДЛС Граматиково 24.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50.11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11.09 куб.м. 61.20 куб.м.
дб
2005-1 Договаряне 13,038.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажбата на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково, обект 2005-1 Виж пълна информация
4175 ДЛС Граматиково 27.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
190 куб.м. 17 куб.м. 111 куб.м. 544 куб.м. 411 куб.м. 71 куб.м. 1026 куб.м.
чб,бб,дб,цр,бк
2021 Договаряне 32,004.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4158 ДЛС Граматиково 21.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 45 куб.м. 484 куб.м. 483 куб.м. 0 куб.м. 1012 куб.м.
дб,бк,цр
2020 Договаряне 23,276.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2020, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4157 ДЛС Граматиково 21.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 886 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 1006 куб.м.
чб, здгл, бб,бл
2019 Договаряне 23,623.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2019, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4148 ДЛС Граматиково 13.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
441 куб.м. 9 куб.м. 63 куб.м. 642 куб.м. 512 куб.м. 126 куб.м. 1793 куб.м.
дб,цр,бк,гбр
№2005 Договаряне 43,696.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2005, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4142 ДЛС Граматиково 03.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54.36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11.74 куб.м. 66.1 куб.м.
дб
№2006-3 Договаряне 13,440.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесита в обект №2006-3 на територията на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4137 ДЛС Граматиково 03.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 6 куб.м. 132 куб.м. 798 куб.м. 609 куб.м. 0 куб.м. 1587 куб.м.
чб,здгл,дб,бк,трп,гбр,цр,бб
2018 Договаряне 36,711.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2018, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4122 ДЛС Граматиково 27.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121.03 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 42.23 куб.м. 163.26 куб.м.
дб
№2006-2, №2007-1 Договаряне 31,542.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина 2006-2,2007-1 Виж пълна информация
4021 ДЛС Граматиково 18.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
659 куб.м. 42 куб.м. 97 куб.м. 1134 куб.м. 841 куб.м. 197 куб.м. 2970 куб.м.
блг, зд, цр, бк, гбр,трп
№2005 и №2008 Процедури за добив на дървесина 71,859.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3994 ДЛС Граматиково 28.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
146.25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25.24 куб.м. 171.49 куб.м.
ДБ,ЦР
№2007-2, №2007-3 Процедури за продажба на дървесина 32,673.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажбата на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково Виж пълна информация
3913 ДЛС Граматиково 07.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34.60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 24.17 куб.м. 58.77 куб.м.
дб
2007-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 10,270.70 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Договаряне за продажба на добита дървесина обект №2007-1 Виж пълна информация
3855 ДЛС Граматиково 06.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
894 куб.м. 155 куб.м. 0 куб.м. 239 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1288 куб.м.
чб, здгл, бб
2016 Процедури за добив на дървесина 34,094.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект с №2016 Виж пълна информация
3825 ДЛС Граматиково 21.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
593 куб.м. 94 куб.м. 262 куб.м. 1652 куб.м. 1223 куб.м. 205 куб.м. 4029 куб.м.
ББ,БК,БЛ,ГБР,ДБ,ЗДБ,ЗДГЛ,,ТРП,,ЦР,ЧБ,МЖД
2001,2006,2007 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 96,042.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обекти №2001, 2007 и 2006 , находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
3821 ДЛС Граматиково 21.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 24 куб.м. 3 куб.м. 67 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 140 куб.м.
цр,бк,гбр,мжд,трп,здб,бл
2015 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 3,220.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура с договаряне за „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2015 Виж пълна информация
3815 ДЛС Граматиково 22.01.2020 Договаряне без предварително обявление 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ПЛОДОВЕ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА /ДОСТАВКА НА 23 ТОНА ТИКВИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ДИВЕЧА/ Виж пълна информация
3750 ДЛС Граматиково 30.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1150 куб.м. 201 куб.м. 570 куб.м. 3448 куб.м. 2958 куб.м. 463 куб.м. 8790 куб.м.
ББ,БК,БЛ,ГБР,ДБ,ЗДБ, ЗДГЛ,ИЗБК,ТРП,ЦР,ЧБ,МЖД
2001, 2006,2007, 2008,2009,2011,2012 Процедури за добив на дървесина 208,846.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОБЕКТИ №2001, 2006,2007, 2008,2009,2011,2012 Виж пълна информация
3700 ДЛС Граматиково 18.12.2019 Събиране на оферти с обява 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на котел за отопление, включително транспорт, демонтаж и монтаж, както и гаранционна поддръжка за нуждите на ТП ДЛС „Граматиково” Виж пълна информация