slide

Процедури | ДЛС Граматиково

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5705 ДЛС Граматиково 24.11.2021 дб,цр,бк,гбр,мжд,трп,чб,бб,срлп Обекти №№ 2201-1,2202-1,2203-1 Процедури за продажба на дървесина 212,033.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5704 ДЛС Граматиково 24.11.2021 дб,бк,гбр,мжд,цр,бб,чб,трп,дри,здгл ОБЕКТИ №№2201,2202,2203,2204,2205,2206,2208,2210,2211,2212,2213 и 2217, Процедури за добив на дървесина 254,830.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5703 ДЛС Граматиково 24.11.2021 цр,бк,трп,гбр,мжд,дб № № 2207,2209,2214,2215,2216 Процедури за добив на дървесина 110,888.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5639 ДЛС Граматиково 14.10.2021 дб 2126-2 Процедури за продажба на дървесина 9,212.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5616 на ДЛС Граматиково от 12.10.2021 е прекратена!
5616 ДЛС Граматиково 12.10.2021 дб,цр 2114,2106 Процедури за продажба на дървесина 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5594 ДЛС Граматиково 24.09.2021 здб,цр,збд,бк обект №2126 Процедури за добив на дървесина 4,334.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5572 ДЛС Граматиково 20.09.2021 04.10.2021 Процедури по Закона за държавната собственост 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5533 ДЛС Граматиково 24.08.2021 дб Обект №2118-7 Процедури за продажба на дървесина 38,047.69 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5519 ДЛС Граматиково 13.08.2021 дб Обект №2118-5 Процедури за продажба на дървесина 30,905.21 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5486 ДЛС Граматиково 30.07.2021 дб №2118-4 Процедури за продажба на дървесина 11,866.05 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5434 ДЛС Граматиково 07.07.2021 дб Обекти №№2118-2 и 2121-6 Процедури за продажба на дървесина 17,900.10 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5379 ДЛС Граматиково 01.06.2021 дб №2120-2 Процедури за продажба на дървесина 18,277.10 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5231 ДЛС Граматиково 06.04.2021 чб,бб,дб,цр,бк,гбр №2125 Процедури за продажба на дървесина 62,273.50 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5223 ДЛС Граматиково 23.03.2021 дб ОБЕКТ №2116-4 Процедури за продажба на дървесина 16,924.50 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5168 ДЛС Граматиково 18.03.2021 дб,цр,мжд,бк,трп обект №2124 Процедури за продажба на дървесина 223,486.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5164 ДЛС Граматиково 08.03.2021 дб Обект №2116-2 Процедури за продажба на дървесина 34,157.40 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5152 ДЛС Граматиково 02.03.2021 дб,цр,бк,гбр,мжд 2120 Процедури за добив на дървесина 43,524.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5045 ДЛС Граматиково 09.02.2021 дб,цр,бк,мжд,кгбр,трп,чб,бб,вб Обекти №2114-1,2115-1,2116-1,2117-1,2118-1,2119-1,2120-1 и 2121-1 Процедури за продажба на дървесина 967,798.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5040 ДЛС Граматиково 09.02.2021 чб,дб,цр,бк,гбр,мжд обекти №2122 и №2123 Продажба на стояща дървесина на корен 289,791.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5039 ДЛС Граматиково 09.02.2021 чб,здгл,бб,вб,бл,здб,цр,трп,здб,гбр,мжд,бк,кгбр №№ 2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120 и 2121 Процедури за добив на дървесина 319,541.00 лв. без ДДС Профил на купувача