Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4854 ДЛС Граматиково 04.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 147 куб.м. 231 куб.м. 2564 куб.м. 1790 куб.м. 102 куб.м. 4910 куб.м.
дб,цр,бк,гбр,мжд,здгл
Обекти №№ 2103-1, 2105-1, 2107-1, 2109-1 Процедури за продажба на дървесина 354,915.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти №№ 2103-1, 2105-1, 2107-1, 2109-1 Виж пълна информация
4831 ДЛС Граматиково 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1306 куб.м. 233 куб.м. 369 куб.м. 2058 куб.м. 1063 куб.м. 119 куб.м. 5148 куб.м.
дб,цр,гбр,мжд,бк,трп
№2101,2104,2108 Продажба на стояща дървесина на корен 376,704.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№2101,2104,2108 Виж пълна информация
4829 ДЛС Граматиково 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
122 куб.м. 142 куб.м. 228 куб.м. 1603 куб.м. 1191 куб.м. 96 куб.м. 3382 куб.м.
здгл,бб,чб,дб,цр,бк,гбр,мжд,трп
№2102,2110 Продажба на стояща дървесина на корен 158,474.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на коренза търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите и чл.38, ал.1 и ал.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП ОБЕКТ№2102,2110 Виж пълна информация
4823 ДЛС Граматиково 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
795 куб.м. 147 куб.м. 299 куб.м. 2087 куб.м. 2288 куб.м. 666 куб.м. 6282 куб.м.
бл,здб,цр,бк,трп,гбр,мжд,ак
ОБЕКТИ №2103,2105,2106,2107,2109 Процедури за добив на дървесина 114,197.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА в ОБЕКТИ №2103,2105,2106,2107,2109 Виж пълна информация
4777 ДЛС Граматиково 06.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41.57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.40 куб.м. 57.97 куб.м.
дб
№3 /2007-12/ Процедури за продажба на дървесина 14,614.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково ОБЕКТ№3 /2007-12/ Виж пълна информация
4667 ДЛС Граматиково 25.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47.08 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 32.78 куб.м. 79.86 куб.м.
дб
Обект №3 /2008-16, 2003-1/ Процедури за продажба на дървесина 16,415.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД в района на на ТП „ ДЛС Граматиково ОБЕКТ№3 /2008-16, 2003-1/ Виж пълна информация
4664 ДЛС Граматиково 05.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
356 куб.м. 110 куб.м. 5 куб.м. 51 куб.м. 367 куб.м. 0 куб.м. 889 куб.м.
чб,дб,бк
2026 Продажба на стояща дървесина на корен 47,108.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по обект №2026 от КФЛ 2020 Виж пълна информация
4620 ДЛС Граматиково 10.09.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи – частна
държавна собственост на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО при ЮИДП ДП – Сливен
Виж пълна информация
4554 ДЛС Граматиково 06.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 117 куб.м. 263 куб.м. 1111 куб.м. 810 куб.м. 133 куб.м. 2493 куб.м.
чб,трп,здб,бк,гбр,мжд,бл,цр
№2025 Процедури за добив на дървесина 57,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2025, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4542 ДЛС Граматиково 12.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
73.14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 44.50 куб.м. 117.64 куб.м.
дб
обект № 2005-16 Процедури за продажба на дървесина 25,533.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2005-16” Виж пълна информация
4495 ДЛС Граматиково 21.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 33 куб.м. 34 куб.м. 492 куб.м. 329 куб.м. 71 куб.м. 1177 куб.м.
чб,здгл,бб,дб,цр,бк
обект №2008 Процедури за добив на дървесина 28,303.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2008, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО обект №2008 Виж пълна информация
4478 ДЛС Граматиково 10.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м. 714 куб.м. 477 куб.м. 0 куб.м. 1259 куб.м.
бл,здб,цр,бк
Обект №2024 Процедури за добив на дървесина 28,957.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2024, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4465 ДЛС Граматиково 14.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро- и железарски материали за срок от 24 месеца Виж пълна информация
4432 ДЛС Граматиково 02.07.2020 Публично състезание 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КОТЛИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО, ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА Виж пълна информация
4428 ДЛС Граматиково 29.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
106.91 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 49.78 куб.м. 156.69 куб.м.
дб,цр
2023-1 Процедури за продажба на дървесина 28,471.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2023-1 /под.197б,197д,197к/”, Виж пълна информация
4427 ДЛС Граматиково 10.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,002.88 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на стари минерализовани ивици в размер на 97,04 дка и стари лесокултурни прегради в размер на 45,2 дка на територията на ТП „ДЛС Граматиково” за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
4375 ДЛС Граматиково 15.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
368 куб.м. 78 куб.м. 212 куб.м. 587 куб.м. 739 куб.м. 139 куб.м. 2123 куб.м.
бл,здб,цр,бк,кгбр
2003 Договаряне 50,947.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2003, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО Виж пълна информация
4374 ДЛС Граматиково 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86.96 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 45.69 куб.м. 132.65 куб.м.
дб,цр
Обекти № 2005-4 /под.121л/,№2005-5 /под.121е/, №2021-2 /под.195н/, №2121-2” Процедури за продажба на дървесина 27,753.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обекти № 2005-4 /под.121л/,№2005-5 /под.121е/, №2021-2 /под.195н/, №2121-2”, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП «ДЛС Граматиково» Виж пълна информация
4354 ДЛС Граматиково 10.06.2020 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ
И ПОСОБИЯ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“
Виж пълна информация
4315 ДЛС Граматиково 18.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
248.70 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 77.50 куб.м. 326.20 куб.м.
дб,цр
обект №2 /2005-3, 2006-5, 2007-3, 2021-1/ Договаряне 71,700.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиков в обект №2 /2005-3, 2006-5, 2007-3, 2021-1/, Виж пълна информация