Процедура № 7004 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 07.05.2024 24,882.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА в обект №2429 на територията на ТП ДЛС Граматиково

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2429 бб,чб,здгл,избк,изгр,цр,гбр,трп 180 куб.м. 32 куб.м. 25 куб.м. 347 куб.м. 169 куб.м. 2 куб.м. 755 куб.м.