Процедура № 6988 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 11.03.2024 18,696.85 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача ДОГОВАРЯНЕ
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в ОБЕКТ №2 от пак. 2422-6, отд.316г и пак.2419-4, отд.122б, находяща се на временен склад в района на дейност на ТП «ДЛС Граматиково»

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2 от пак. 2422-6 и пак.2419-4 БЛ,ИЗГР 59.30 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19.88 куб.м. 79.18 куб.м.