Процедура № 6386 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 06.12.2022 573,118.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в обекти, както следва : ОБЕКТИ №№2304,2305,2306,2308,2314,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325 и 2326

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2304,2305,2306,2308,2314,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325 и 2326 чб,пб, бл,изгр,цр,бк,мжд,гбр,кгбр,трп 1660 куб.м. 386 куб.м. 1235 куб.м. 8600 куб.м. 5523 куб.м. 150 куб.м. 17554 куб.м.