Процедура № 6385 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 06.12.2022 41,615.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина /предвидена САМО за задоволяване нуждите на местното население/в обекти, както следва : ОБЕКТ № 2311

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2311 бл,изгр,цр,бк,гбр,трп 0 куб.м. 0 куб.м. 76 куб.м. 667 куб.м. 446 куб.м. 0 куб.м. 1189 куб.м.