Процедура № 6383 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 06.12.2022 346,981.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс «Добив на дървесина”, за търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите и чл.38, ал.1 и ал.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, изм. ДВ- бр.26 от 29.03.2019 г. за ОБЕКТИ№2301,2302,2303,2307,2309,2310,2312,2313,2315,2316,2317 и 2318

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2301,2302,2303,2307,2309,2310,2312,2313,2315,2316,2317 и 2318 чб,бб,здгл,бл,изгр,цр,бк,трп,мжд,гбр,кгбр 856 куб.м. 148 куб.м. 707 куб.м. 5432 куб.м. 3494 куб.м. 67 куб.м. 10704 куб.м.