Процедура № 6356 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 6356 на ДЛС Граматиково от 25.10.2022 е прекратена!
ДЛС Граматиково 25.10.2022 2,855.16 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача ДОГОВАРЯНЕ „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект №18

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
18 цр 14.42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14.42 куб.м.