Процедура № 6354 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 25.10.2022 9,906.48 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача ДОГОВАРЯНЕ Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 16

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
16 дб 18.37 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6.20 куб.м. 24.57 куб.м.