Процедура № 6077 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 14.04.2022 209,786.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в обекти, както следва: ОБЕКТИ №№2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ОБЕКТИ №№2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234 бл,изгр,цр,гбр,избк,чб,бб,кгбр,мжд,срлп,трп 621 куб.м. 277 куб.м. 326 куб.м. 3990 куб.м. 2807 куб.м. 228 куб.м. 8249 куб.м.