Процедура № 5989 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 02.03.2022 18,679.60 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача търг с тайно наддаване „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в ОБЕКТ №5 от пакети №2207-2,отд.222е; №2209-4,отд. 236з; №2211-4, отд.285а, находяща се на временен склад в района на дейност на ТП «ДЛС Граматиково»

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №5 дб 35.77 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23.10 куб.м. 58.87 куб.м.