Процедура № 5975 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 28.02.2022 24,000.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временен склад до адрес на краен потребител в ТП „ДЛС Граматиково“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2218 дб,цр 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1600 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1600 Пр. куб.м.