Процедура № 5948 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 23.02.2022 36,137.05 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача търг с тайно наддаване „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в ОБЕКТ №4 от пакети №2209-3 и 2216-4

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ОБЕКТ №4 от пакети №2209-3 и 2216-4 дб 76.98 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 40.57 куб.м. 117.57 куб.м.