Процедура № 5942 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 14.02.2022 84,909.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в обект №2227

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
обект №2227 цр,бл,кгбр,избк,изгр 422 куб.м. 46 куб.м. 252 куб.м. 1247 куб.м. 907 куб.м. 112 куб.м. 2986 куб.м.