Процедура № 5932 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 10.02.2022 13,025.60 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача търг с тайно наддаване „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в ОБЕКТ №3 от пакет №2215-3

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ОБЕКТ №3 от пакет №2215-3 дб 31.90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4.90 куб.м. 36.80 куб.м.