Процедура № 5889 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 14.12.2021 39,260.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача ДОГОВАРЯНЕ „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад”, за обекти №2215, 2217

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2215,2217 изгр,избк,бл,цр,гбр,чб,здб,трп,здгл,бб 66 куб.м. 21 куб.м. 140 куб.м. 813 куб.м. 501 куб.м. 15 куб.м. 1556 куб.м.