Процедура № 5858 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 06.12.2021 39,197.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача ДОГОВАРЯНЕ Процедура с договаряне за „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обекти №2205, 2212, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2205,2212 бл,здб,цр,трп,мжд,изгр,избк,гбр 21 куб.м. 232 куб.м. 114 куб.м. 697 куб.м. 477 куб.м. 21 куб.м. 1562 куб.м.