Процедура № 5719 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 29.11.2021 29,017.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в обекти, както следва: Обект №2218

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2218 бл,цр,гбр,избк 94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 631 куб.м. 378 куб.м. 36 куб.м. 1139 куб.м.