Процедура № 5706 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 24.11.2021 898,120.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача търг с тайно наддаване „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти №№ 2204-1, 2205-1,2206-1,2207-1 2208-1,2209-1,2210-1,2211-1,2212-1,2213-1,2214-1,2215-1, 2216-1,2217-1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обекти №№ 2204-1, 2205-1,2206-1,2207-1 2208-1,2209-1,2210-1,2211-1,2212-1,2213-1,2214-1,2215-1, 2216-1,2217-1 дри,дб,бк,цр,гбр,мжд,трп,чб,бб,здгл 549 куб.м. 617 куб.м. 621 куб.м. 5865 куб.м. 3432 куб.м. 207 куб.м. 11291 куб.м.