Процедура № 5704 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 24.11.2021 254,830.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА за търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите и чл.38, ал.1 и ал.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, изм. ДВ- бр.26 от 29.03.2019 г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ОБЕКТИ №№2201,2202,2203,2204,2205,2206,2208,2210,2211,2212,2213 и 2217, дб,бк,гбр,мжд,цр,бб,чб,трп,дри,здгл 397 куб.м. 1366 куб.м. 701 куб.м. 4475 куб.м. 3002 куб.м. 160 куб.м. 10101 куб.м.