Процедура № 5703 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 24.11.2021 110,888.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс Възлагане на дейността ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА в обекти № № 2207,2209,2214,2215,2216, на основание чл.2, т.2 , чл. 10, ал.1, т.1, чл. 12, ал.1, чл. 15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, изм. ДВ- бр.26 от 29.03.2019 г.,

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ № 2207,2209,2214,2215,2216 цр,бк,трп,гбр,мжд,дб 337 куб.м. 43 куб.м. 276 куб.м. 2190 куб.м. 1504 куб.м. 89 куб.м. 4439 куб.м.