Процедура № 5616 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 5616 на ДЛС Граматиково от 12.10.2021 е прекратена!
ДЛС Граматиково 12.10.2021 3,000.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача открит конкурс „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение (по реда на чл. 116б ЗГ) от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДЛС Граматиково“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2114,2106 дб,цр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м.