Процедура № 5594 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 24.09.2021 4,334.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача ДОГОВАРЯНЕ „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад”, за обект №2126, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
обект №2126 здб,цр,збд,бк 31 куб.м. 7 куб.м. 34 куб.м. 72 куб.м. 51 куб.м. 5 куб.м. 200 куб.м.