Процедура № 5572 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 20.09.2021 04.10.2021 400.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост Профил на купувача търг с тайно наддаване Продажба на движими вещи частна държавна собственост - лек автомобил УАЗ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.