Процедура № 5533 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 24.08.2021 38,047.69 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача ДОГОВАРЯНЕ
Предмет ДОГОВАРЯНЕ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обект №2118-7

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2118-7 дб 100.16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9.26 куб.м. 109.42 куб.м.