Процедура № 5519 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 13.08.2021 30,905.21 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача ДОГОВАРЯНЕ ДОГОВАРЯНЕ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обект №2118-5

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2118-5 дб 68.08 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 35.54 куб.м. 103.62 куб.м.