Процедура № 5434 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 07.07.2021 17,900.10 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача ДОГОВАРЯНЕ ДОГОВАРЯНЕ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обекти №№2118-2 и 2121-6

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обекти №№2118-2 и 2121-6 дб 49.94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27.73 куб.м. 77.67 куб.м.