Процедура № 5379 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 01.06.2021 18,277.10 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача ДОГОВАРЯНЕ ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА в района на на ТП „ ДЛС Граматиково за Обект №2120-2

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2120-2 дб 64.03 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7.60 куб.м. 71.63 куб.м.