Процедури

Процедура № 5231 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 06.04.2021
Втора дата
Начална цена 62,273.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по Обект №2125, от КФЛ 2021

Данни за дървесината

Обект/и № №2125
Дървесен вид чб,бб,дб,цр,бк,гбр
Едра 30 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 85 куб.м.
Технологична 366 куб.м.
За огрев 934 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1419 куб.м.