Процедура № 5231 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 06.04.2021 62,273.50 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача търг с тайно наддаване Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по Обект №2125, от КФЛ 2021

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2125 чб,бб,дб,цр,бк,гбр 30 куб.м. 4 куб.м. 85 куб.м. 366 куб.м. 934 куб.м. 0 куб.м. 1419 куб.м.