Процедура № 5223 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 23.03.2021 16,924.50 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача ДОГОВАРЯНЕ Продажба на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково В ОБЕКТ №2116-4

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ОБЕКТ №2116-4 дб 44.31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38.95 куб.м. 83.26 куб.м.