Процедури

Процедура № 5223 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 23.03.2021
Втора дата
Начална цена 16,924.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ДОГОВАРЯНЕ
Предмет Продажба на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково В ОБЕКТ №2116-4

Данни за дървесината

Обект/и № ОБЕКТ №2116-4
Дървесен вид дб
Едра 44.31 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 38.95 куб.м.
Всичко 83.26 куб.м.